Ga naar content
Terug naar SLBdiensten
  • Speciale onderwijsprijzen
  • Eenvoudig bestellen
  • Downloads direct beschikbaar

Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden en misbruik tegen te gaan, gelden er een aantal regels:

  • Slim.nl is er exclusief voor voortgezet onderwijs en MBO. Dat betekent dat je docent, medewerker of student moet zijn om te kunnen bestellen. 
  • De meeste software voor privégebruik mag slechts eenmaal besteld worden.
  • Nadat we de betaling hebben ontvangen, zijn downloads meteen beschikbaar.
  • Controleer voor het betalen alsjeblieft of de bestelling juist is en of het emailadres klopt.
  • Slim.nl levert geen ondersteuning bij het installeren en/of gebruiken van een artikel. Indien van toepassing wordt er per product op de website vermeld hoe er gebruik gemaakt kan worden van ondersteuning.
  • Het is niet toegestaan de software van Slim.nl te kopiëren, aan derden te verkopen of ter beschikking te stellen. Commerciëel gebruik van de software is nimmer toegestaan.
  • Niet langer student of docent/medewerker bij een instelling die bij Slim.nl is aangesloten? Dan heb je helaas geen toegang meer.

Deze spelregels zijn een samenvatting van de leveringsvoorwaarden.

Bekijk de tab "Voorwaarden"